Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 14, 2018

I denne episode har jeg besøg af Poul Zielke, som underviser i intuitiv vejledning og ledelse. Han fortæller om, hvad det betyder for ham at være sensitiv - og hvilke styrker der ligger heri. Du kan læse mere om Poul Zielke i min bog "Jeg er (ikke) sensitiv" (den udkommer til efteråret) eller på hans hjemmeside www.keep-it-simple.one