Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2018

Kan du påvirke dig selv via farven på det tøj, du går i? Eller de farver du har på væggene? Og er der specielle farver du som sensitiv kan bruge til at booste dig selv? Det og meget andet fortæller Rebekkah Leve fra Rebekkahleve.dk