Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2018

At være sensitiv kan komme til udtryk på mange måder, og det at være lydfølsom er en af dem. I denne podcast fortæller jeg lidt om, hvordan jeg selv er lydfølsom, og jeg giver eksempler på, hvordan det kan være drænende – men i allerhøjeste grad også, hvad fordelene er.Du får fif til, hvordan du kan bruge din lydfølsomhed som en fordel, så du kan skrue op for din energi og passe godt på dig selv.