Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2018

Hvad er livsglæde for dig, og hvordan skruer du op for den?

Sensitive har som oftest en dyb indre verden og stor adgang til et rigt følelsesliv. Hvorfor ikke bruge dette til at skrue op for din livsglæde? I denne podcast vil du blive introduceret til 3 nøglespørgsmål samt en visualiseringsøvelse, der vil gøre dig klogere på, hvordan du skaber meget mere livsglæde i dit liv.